Marvin Wiseth styreleder – offensivt valg av Seniorsaken

Under sesongavslutningsmøte onsdag 1. juni orienterte lederen i Seniorsaken Østfold om Seniorsakens nylig avholdte landsmøte og om fylkeslagets egen virksomhet. Situasjonen i senior- og pensjonistmarkedet er den at det nå er vel 860 000 pensjonister og mer enn 2 000 pensjonistforeninger. Det … Les mer…

Politireformen – mer nærpoliti i Østfold!

Målet med Seniorsakens debattmøte i Litteraturhuset i Fredrikstad i går var å få redegjort for, og få belyst forskjellige aspekter som vedrører Politireformen. Iverksetting av reformen tar til allerede fra og med 1. januar neste år. Etter et innledende foredrag av Ulf … Les mer…

Vold mot eldre i hjemmet og i institusjoner Vi har et barnevern – burde vi også ha et eldrevern?

Dette er tema SENIORSAKEN Østfold hadde til behandling under debattmøte i Glenghuset i Sarpsborg onsdag den 4. november. Sosionom Ingegerd Espås hadde hovedinnlegget hvor hun redegjorde for temaet og sine mangeårige erfaringer bl.a. som leder for «Vern for eldre» i … Les mer…

1 2 3 4 5 6