Politireformen – mer nærpoliti i Østfold!

Målet med Seniorsakens debattmøte i Litteraturhuset i Fredrikstad i går var å få redegjort for, og få belyst forskjellige aspekter som vedrører Politireformen. Iverksetting av reformen tar til allerede fra og med 1. januar neste år. Etter et innledende foredrag av Ulf … Les mer…

Vold mot eldre i hjemmet og i institusjoner Vi har et barnevern – burde vi også ha et eldrevern?

Dette er tema SENIORSAKEN Østfold hadde til behandling under debattmøte i Glenghuset i Sarpsborg onsdag den 4. november. Sosionom Ingegerd Espås hadde hovedinnlegget hvor hun redegjorde for temaet og sine mangeårige erfaringer bl.a. som leder for «Vern for eldre» i … Les mer…

Diabetes – et økende helseproblem

Seniorsaken Østfold avholdt temamøte i Glenghuset i Sarpsborg onsdag 2. september. Temaet denne gang var «Diabetes – et økende helseproblem.» Dette er en av verdens største helseutfordringer. Antall tilfeller av diabetes på verdensbasis i dag ca.285 mill. mennesker, forventes i … Les mer…

Debattmøte – De eldre i arbeidslivet

Seniorsaken Østfold avholdt temamøte i Glenghuset i Sarpsborg tirsdag 5. mai. Temaet var i hovedsak konsentrert omkring de eldres situasjon i arbeidslivet og seniorpolitikk. De som hadde hovedinnlegg under møtet var direktør Per Ivar Clementsen, NAV Østfold Arbeidslivssenter, statssekretær Astrid … Les mer…

1 2 3 4 5 6