Styreprotokoll 6/19

SENIOR NORGE Østfold avholdt årets 6. styremøte i Tune Bibliotek den 29. mai 2019. Tilstede under møtet var: Arne v. Larsen, Øivind Strømnes, Egil Roger Pedersen, Vinni Hestenes, Terje Lloyd Andersen, Jan Riis og Finn Åsmund Johnsbråten. Møtet ble ledet … Les mer…

Styreprotokoll 5/19

SENIOR NORGE Østfold avholdt årets 5 styremøte i Tune Bibliotek den 24. april 2019. Tilstede under møtet var: Arne v. Larsen, Øivind Strømnes, Egil Roger Pedersen, Per-Arne Polsrød, Vinni Hestenes, Terje Lloyd Andersen, Adolf Olsen og Finn Åsmund Johnsbråten. Møtet … Les mer…

Styreprotokoll 4/19

SENIOR NORGE Østfold avholdt årets 4. styremøte i Tune Bibliotek den 27. mars 2019. Tilstede under møtet var: Øivind Strømnes, Jan Riis, Egil Roger Pedersen, Per-Arne Polsrød, Vinni Hestenes, Terje Lloyd Andersen og Arne V. Larsen. Møtet ble ledet av … Les mer…

Protokoll fra årsmøte 6. mars 2019

Senior Norge Østfold avholdt årsmøte i Glenghuset i Sarpsborg onsdag 6. mars 2019. I alt 30 medlemmer deltok i møtet. Det ble åpnet av leder for foreningen, Finn Åsmund Johnsbråten. Han innledet ved å si noe om foreningens virksomhet i … Les mer…

Styreprotokoll 3/19

SENIOR NORGE Østfold avholdt årets tredje styremøte i Tune Bibliotek den 27. februar 2019. Tilstede under møtet var: Arne Vestergaard Larsen, Øivind Strømnes, Jan Riis, Roger Kristoffersen og Finn Åsmund Johnsbråten. Møtet ble ledet av sistnevnte. Forberedelser til årsmøte 6. … Les mer…

Styreprotokoll 2/2019

SENIOR NORGE Østfold avholdt årets andre styremøte i Tune Bibliotek den 30. januar 2019. Tilstede under møtet var: Arne Vestergaard Larsen, Øivind Strømnes, Egil Roger Petersen, Jan Riis, Terje Lloyd Andersen, Per Arne Polsrød, Øistein Darum og Finn Åsmund Johnsbråten. … Les mer…

Styreprotokoll 1/19

SENIOR NORGE Østfold avholdt årets første styremøte i Tune Bibliotek den 2. januar 2019. Tilstede under møtet var: Arne Vestergaard Larsen, Øivind Strømnes, Egil Roger Petersen, Jan Riis, Bjørg-Sten Nilsen, Roger Kristoffersen og Finn Åsmund Johnsbråten. Møtet ble ledet av … Les mer…

Styreprotokoll 9/18

SENIOR NORGE Østfold avholdt årets 9. styremøte i Tune Bibliotek den 28. november. Tilstede under møtet var: Øivind Strømnes, Jan Riis, Bjørg-Sten Nilsen, Per-Arne Polsrød, Jan Riis, Terje Lloyd Andersen, Roger Kristoffersen og Arne V. Larsen. Møtet ble ledet av … Les mer…

Styreprotokoll 8/18

SENIOR NORGE Østfold avholdt årets 8. styremøte i Tune Bibliotek den 31. oktober Tilstede under møtet var: Arne Vestergaard Larsen, Øivind Strømnes, Jan Riis, Bjørg-Sten Nilsen, Per-Arne Polsrød og Finn Åsmund Johnsbråten. Møtet ble ledet av sistnevnte. 100.000 besøk på … Les mer…

Referat fra ressursgruppen for helse og omsorg

Tilstede: TB, TØE, IE, BL, AW                 Dato: 18.09.2018, kl. 14:00-16:00 Forfall: Ingen                                            Møtested: BA5 Referent: PN-Ø   Innkalling og … Les mer…

1 2 3 4