PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I SENIORSAKEN ØSTFOLD AVHOLDT 1. MARS 2017 PÅ GLENGHUSET I SARPSBORG.

Lederen, Finn Åsmund Johnsbråten, ønsket de 35 stemmeberettigede medlemmene velkommen og hadde deretter en kort orientering om Seniorsakens virksomhet og Østfoldavdelingen spesielt. Han henledet så oppmerksomheten til dagsorden som var følgende: Godkjenning av innkalling Vedtak:           … Les mer

1 2