Velkommen støtte fra Audun Lysbakken (SV)!

SENIOR NORGE Østfold har sammen med andre pensjonistorganisasjoner arbeidet for å få underregulering av pensjonstilleggene fjernet. Nok en gang tapte vi pensjonister kampen mot de bevilgende myndigheter. Det ble underregulering også i år. Resultatet kan pensjonistene lese på bankkontoen sin … Les mer…

Lovbrudd med myndighetenes stilltiende velsignelse!

Finansloven er klar og lett forståelig. Kontanter er tvungent betalingsmiddel. Betalingsmottakere er forpliktet til å ta imot kontanter. Dette kan ikke misforståes. Når noen likevel nekter å ta imot kontanter som betalingsmiddel, så må dette være et tindrende klart lovbrudd. Det … Les mer…

UNDERREGULERING AV PENSJONSTILLEGGENE

Greier LO det pensjonistene ikke får til? I en oppsiktsvekkende artikkel i Dagbladet 29. april krever den mektige LO lederen, Hans Christian Gabrielsen, i klare ordelag at pensjonistene må tilgodesees i forbindelse med årets trygdeoppgjør. Flere år på rad med … Les mer…

Alene med økonomien – er du forberedt?

Oppdatert 27.april 2019 kl. 12:20 Når ektefeller eller samboere går inn i pensjonisttilværelsen, er det vanlig at de planlegger ut fra en felles økonomi og at de alltid skal være to! Felles inntekter og felles kostnader. Nå er det imidlertid slik … Les mer…

Pensjon – offentlig sektor kommer etter!

Nå får vi nye pensjonsregler som gjelder de offentlige ansatte. Da faller den siste store brikken i pensjonsreformen på plass. Dette kan vi lese i en kronikk i Dagbladets av 9. april. En hovedsak i de nye pensjonsreglene er at … Les mer…

Leserinnlegg – Primærbolig – sekundærbolig

Tekst: Advokat Audhild Freberg Iversen Fra 1. januar 2011 innførte Regjeringen nye regler hva angår ligningsverdier på såkalt primærbolig og sekundærbolig. Primærbolig er definert som den boligen du og din familie bor i, dvs. den adresse du er registrert på … Les mer…

SENIORLÅN – nå våkner pensjonistene

Millionærer – men knapt til smør på brødskiven! Dette må være tidenes paradoks. Det er mange som gjennom et langt liv har spart ved å investere i egen bolig og ved å nedbetale lån. Ved hjelp av en stadig pågående inflasjon … Les mer…

Info fra NAV – 10.000 færre minstepensjonister!

Vi tenkte umiddelbart at flere minstepensjonister av en eller annen grunn hadde fått høyere pensjon, og at det derfor blir færre minstepensjonister. Men akkurat slik er det ikke. NAV opplyser at det nå er 933.400 pensjonister i Norge og at antall … Les mer…

Engstelse for at pensjonistene har det for bra!

Myndighetene forvalter interessene til vel 830.000 pensjonister. Det er slik fordi pensjonistene praktisk talt ikke er representert i de fora som tar beslutninger om saker som vedrører dem selv. Heller ikke har pensjonistene sterke organisasjoner som kan representere dem overfor … Les mer…

1 2 3 4 8