Siste nytt fra Senior Norge sentralt

ELDRERÅDENE SKAL VELGES I HØST? og SENIOR NORGE BØR VÆRE REPRESENTERT I FLEST MULIGE KOMMUNER Fra og med høsten 2019 er de kommunale eldrerådene hjemlet i kommuneloven. I tillegg er det utarbeidet et utkast til forskrift som nå er på … Les mer…

Uken som gikk – Seniorsakens Landsmøte

Hei alle! Denne uken skjedde det meste på torsdag! Da ble det 14. landsmøtet i Seniorsakens historie avholdt på Gardermoen Airport Hotel. Siden protokollen hverken er tørr eller signert, blir det bare stemningsrapport og takk og velkommen her. Erik Rekdal fra … Les mer…

Uken som gikk – Pensjonistene taper i trygdeoppgjøret. Igjen!

Det var ingen pensjonistforeninger som skrev under protokollen etter dagens drøftinger med Arbeids- og sosialdepartementet om trygdeoppgjøret. Seniorsaken, Forsvarets seniorforbund, Pensjonistforbundet og Landslaget for offentlige pensjonister hadde i forkant blitt enige om å stå sammen. Det var med meget lave … Les mer…

1 2