Føler du deg ensom? Få en besøksvenn! Etter at vi i Senior Norge hadde fått en henvendelse fra et medlem, tok vi kontakt med Røde Kors for å forhøre oss om deres besøksvenner. På spørsmål om ordningen med besøksvenner er … Les mer…

1 2 3 4 7