Ukens smil – Utrolig deilig!

Etter at Erling Ree-Pedersen hadde tiltrådte som skattedirektør holdt han i februar 1976 en avskjedsfest for sin forgjenger, nå avdøde Syver Fagernæs. Fagernæs var i skattekretser kjent som forfatter av Håndbok i skatterett og ligning som ikke har blitt videreført (men … Les mer…

Kakespiser

En mann gikk forbi et hønsehus, og ved synet av flokken fikk han så lyst på kylling. Han dristet seg til å snike seg innenfor hønsenettingen og stjele en kylling som han stappet nedi buksene. På vei hjem, gikk han … Les mer…

Feil nøkkel!

I gamle dager, dengang soldatene sloss for Keiseren med brynje, skjold og spyd, og hesten var fremkomstmiddel, var det en soldat som skulle ut i krigen for keiseren. Krigen skulle stå i et land langt, langt bortenfor synsranden. Den bolde … Les mer…

Supertilbudet

Mesta hadde lagt ut på anbud en jobb hvor det skulle sprenges gjennom et fjellparti for en veitunnel. Det kom inn en del tilbud, og de fleste lå på en pris rundt 7 millioner kroner. Men, – ett tilbud lød … Les mer…

Gullbrudeparet

Da festen var over hos gullbrudeparet Olsen, sier gullbrudegommen til sin frue: – Det er noe jeg har lyst til å betro deg, kjære kone. Jeg har sannelig ikke alltid vært tro mot deg. Men hver gang jeg har bedratt … Les mer…

Samme skøyeren du!

Enkefru Olsen satte sin ære i å holde sin avdøde manns grav i god stand. En sommerdag enkefruen hadde plantet friske blomster på graven, fant hun ikke vann på kirkegården. Derfor satte hun seg ned og tisset på blomstene. Men … Les mer…

Golf for eldre

Den pasjonerte golfspilleren hadde merket at synet dessverre etter hvert hadde blitt dårligere. Alderen hadde jo også begynt å melde seg, men å oppgi golfen, – helt utelukket!! Derfor averterte han i avisen etter en caddie (hjelper/rådgiver i golf) med … Les mer…

Hos tannlegen

Det følger en viss stolthet og forpliktelse ved å være innbygger i denne vakre, og Sør-Norges største landkommune, Rendalen i Nord-Østerdal. Rendølen er nå hos tannlegen på Koppang, i nabokommunen. Her skal det foretas en rotfylling, som jo er kjent … Les mer…

1 2