Er du medlem?

Takk for at du viser interesse for Seniorsaken ved å besøke vårt nettsted.

Vurderer du å bli medlem kan du lese mer ved å trykke på knappen under.

BLI medlem

 


 Hei – har du e-post?

Postkasse

For å kommunisere bedre og billigere er vi avhengige av å nå ut til så mange som mulig via internett. Vi har bare e-post adresser til 20 prosent av våre medlemmer, mens rundt 85 prosent av befolkningen har tilgang til internett.

Har du en e-post adresse, ber vi deg sende den til oss ved å fylle ut skjemaet under, så vi du få fremtidig informasjon fra Seniorsaken på e-post.

Oppdatert: 22.03.15

Send oss en melding

Medlemsnytt

Senior Norge Østfold logo 200

Senior Norge Østfold – HANDLINGSPLAN FOR 2019

Vi gjengir nedenfor handlingsplan for SENIOR NORGE Østfold for 2019. Den har vært operativ fra 1. januar. Planen vil bli forelagt styret den 27. februar og deretter årsmøtet den 6.mars. Eventuelle berettigede innsigelser vil kunne føre til justeringer av planen. … Les mer…

0 kommentarer

Fylkeskommunen Viken – hvorfor og hvordan?

Blir østfoldingene vikinger nå? SENIOR NORGE Østfold inviterer til åpent møte i Glenghuset i Sarpsborg, onsdag 6. februar kl. 1200 – 1400. Fylkesordfører Ole Haabeth vil redegjøre for den nye fylkeskommunereformen. Hva er ideen bak reformen hva er status, og … Les mer…

0 kommentarer

Nye medlemmer til styret

Nå er valgkomiteen i gang med å finne kandidater til styret som skal velges på årsmøtet 6. mars, og i den forbindelse ønsker de forslag fra medlemmene. Øistein Darum som er vår poetiske medlem og medlem av velgkomiteen, har kommet … Les mer…

0 kommentarer

Omfattende «snikinnføring» av kontantnekt!

Her har vi dumpet bort i en sak av større dimensjoner enn det vi hadde forestilt oss. Vi ble gjort oppmerksom på at Fredrikstad kommune hadde innført betaling med kort eller digitale betalingsløsninger som eneste betalingsmuligheter på Østsiden og Holmen … Les mer…

0 kommentarer

Eldrerådene – vi trenger flere kandidater!

Vi har tidligere sendt ut en invitasjon til våre medlemmer om å melde sin interesse for å bli vår kandidater i Eldrerådet i respektive kommuner. Invitasjonen stod forøvrig i SENIORAVISA den 17. desember. For de som ikke måtte ha fått … Les mer…

0 kommentarer

Kontantfritt Norge i 2030 – utopi eller virkelighet?

Våre betalingsmuligheter og betalingsvaner er i endring. Bruken av kontanter går ned samtidig som digitale betalingsmuligheter øker og er allerede dominerende. Utviklingen går raskt og det er nok ikke urealistisk å se for seg at Norge om noen få år … Les mer…

0 kommentarer