Feil nøkkel!

I gamle dager, dengang soldatene sloss for Keiseren med brynje, skjold og spyd, og hesten var fremkomstmiddel, var det en soldat som skulle ut i krigen for keiseren. Krigen skulle stå i et land langt, langt bortenfor synsranden. Den bolde … Les mer…

1 2 3 4 116