I ungdomshuset

I disse valgtider kan det kanskje passe med en historie fra Nordhordland. I Nordhordland var det i 1950-åra ein kjent kommunepolitikar som var medlem av formannskapet i Lindås. Mannen gjekk ikkje av vegen for ein fest, om høvet baud seg. … Les mer…

1 2 3 4 5 6 131