Styremøte i Seniorsaken Østfold

Seniorsaken Østfold avholdt styremøte på Tune Bibliotek onsdag 27. april. Lederen orienterte innledningsvis om noen høyt prioriterte saken foreningen for tiden arbeider med. Dette gjelder utvikling av foreningens hjemmeside, innhenting av manglende e-postadresser hos medlemmene og arbeid med grasrotandelen. Vi … Les mer…