Ukebrev – Senior Norge

v/ Stig Klingsted Et enstemmig landsmøte vedtok resolusjon om at underreguleringen av offentlige pensjoner blir fjernet. Resolusjonen har følgende ordlyd:   Resolusjon fra Senior Norges landsmøte den 21. mai 2019 Underregulering av pensjon   Pensjon fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon … Les mer…