Styreprotokoll 9/18

SENIOR NORGE Østfold avholdt årets 9. styremøte i Tune Bibliotek den 28. november. Tilstede under møtet var: Øivind Strømnes, Jan Riis, Bjørg-Sten Nilsen, Per-Arne Polsrød, Jan Riis, Terje Lloyd Andersen, Roger Kristoffersen og Arne V. Larsen. Møtet ble ledet av … Les mer…

Styreprotokoll 3/18

  SENIOR NORGE Østfold avholdt årets tredje styremøte i Tune Bibliotek onsdag 21. mars. Til stede under møtet var: Arne Vestergaard Larsen, Egil Roger Petersen, Bjørg Sten Nilsen, Per Arne Polsrød, Øivind Strømnes og Finn Åsmund Johnsbråten. Møtet ble ledet … Les mer…