Styreprotokoll 3/19

SENIOR NORGE Østfold avholdt årets tredje styremøte i Tune Bibliotek den 27. februar 2019. Tilstede under møtet var: Arne Vestergaard Larsen, Øivind Strømnes, Jan Riis, Roger Kristoffersen og Finn Åsmund Johnsbråten. Møtet ble ledet av sistnevnte. Forberedelser til årsmøte 6. … Les mer…

Styreprotokoll 1/19

SENIOR NORGE Østfold avholdt årets første styremøte i Tune Bibliotek den 2. januar 2019. Tilstede under møtet var: Arne Vestergaard Larsen, Øivind Strømnes, Egil Roger Petersen, Jan Riis, Bjørg-Sten Nilsen, Roger Kristoffersen og Finn Åsmund Johnsbråten. Møtet ble ledet av … Les mer…

Styreprotokoll 5/18

SENIOR NORGE Østfold avholdt årets 5. styremøte i Tune Bibliotek den 29.mai. Til stede under møtet var Arne Vestergaard Larsen, Øivind Strømnes, Egil Roger Petersen, Roger Kristoffersen, Terje Lloyd Andersen, Bjørg Sten-Nilsen og Finn Åsmund Johnsbråten. Møtet ble ledet av … Les mer…