Temamøte – Vold mot eldre i hjemmet og i institusjoner – et tema det helst ikke snakkes om

På Seniorsakens neste Temamøte 4. november vil Ingegerd Espås ta opp et tema som kan være vanskelig å snakke om, da det ofte gjelder personer i nære relasjoner, enten hjemme eller i institusjoner. Volden kan enten være fysisk eller psykisk, … Les mer…