Hvorfor samarbeider dere ikke?

SENIORSAKEN ØSTFOLD blir stadig ofte møtt med dette spørsmålet. Dette er betimelig!

Det er snart 900.000 pensjonister i Norge. De skulle representere en formidabel makt, men det gjør vi ikke fordi de ikke har samordnet sine interesser. De har i hovedsak felles interesser, men sitter på hver sin tue. Alene er det ingen som vinner frem.

De få pensjonistorganisasjonene som har drøftingsrett med regjeringen, møter opp med hver sine agendaer – og taper hvert eneste et av de store slagene. Hver for seg representerer de ingen mot-makt som kan stå opp mot regjeringens makt. Den «splitt og hersk-situasjonen» som foreligger passer regjeringen utmerket. Vi tror fremtiden for pensjonistene ligger i at de samordner sine interesser på en helt annen måte enn i dag. Maktforholdene må endres! Det kan bli en lang prosess.

Et sted må man begynne. SENIORSAKEN ØSTFOLD ser det som en utfordring å starte med å etablere kontakter mellom pensjonistforeninger i Østfold. Vår beste mulighet er den informasjonsvirksomhet vi kan drive gjennom «SENIORAVISA – siste nytt fra Østfold», som vi gir ut på våre nettsider.

Det er vårt mål at SENIORAVISA skal tjene som et felles forum for alle pensjonister i hele Østfold. Her presenterer vi hver mandag nye innlegg, med informasjon om alle mulige saker som vedrører pensjonistene, informasjon om lokale aktiviteter og om personer som er engasjert i våre saker. Vi gjengir referater fra pensjonistforeningers møter. På denne måte kan de forskjellige foreningene få innblikk i hverandres virksomheter. Gjør gjerne et besøk på vår nettside og gjør dere kjent med SENIORAVISA og annet stoff som finnes på nettsiden. Vår nettsideadresse er: ostfold.seniorsaken.no

Det er naturligvis anledning til å sende oss innlegg som vi kan ta inn i SENIORAVISA.

-Vi når svært mange gjennom vår nettside. I oktober måned alene hadde vi 4.313 besøk. Vi er stadig i sterk vekst og stiler mot 40 – 50.000 besøk på årsbasis.

Vi avholder temamøter, åpent for alle, hver måned unntatt juni og juli. Vi har avholdt slike møter i Sarpsborg, Fredrikstad, Moss og Mysen. Vi sender invitasjon til de pensjonistforeningene vi har Epostadresse til.

Vi håper medlemmer av pensjonistforeninger vi henvender oss til, vil finne det interessant å komme til våre temamøter. Da får vi anledning til å bli kjent med hverandre.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter